Clairvoyance

Hvordan arbejder jeg, og hvad kan du forvente i en session hos mig?

JPEG-billede-1CF8067AEABF-1.Der er ingen forskel på om det er personlig eller telefonisk clairvoyance – informationerne jeg får ind er de samme. Dog har jeg svært ved at servere vand/te/kaffe over telefonen, så det må du selv sørge for i den situation.
– En session vil typisk vare 60 minutter. 15 minutter inden du kommer/ringer, stiller jeg ind på dig og noterer ned hvad som kommer til mig.

– Jeg optager sessionen på en lydfil, som jeg kan sende dig efterfølgende. Du er velkommen til selv at optage sessionen.

– Den første halve times tid vil jeg formidle til dig hvad jeg har fået og får af information.

Jeg bruger oftest pen og papir undervejs – og vil notere, tegne eller illustrere de ord, billeder og symboler jeg modtager. Nogle gange skriver/tegner jeg meget. Andre gange ikke så meget. Du vil få disse noter udleveret eller sendt hvis du ønsker det.

– Jeg er ikke i stand til at forudsige eller give svar på alt. Det ville være genialt om det var sådan, men jeg har som menneske visse begrænsninger. Jeg vil formidle til dig hvad der kommer til mig, herunder de råd og vejledninger den spirituelle verden mener du har brug for – samt hvilke muligheder der ligger fremadrettet for dig. Det er ikke den endegyldige sandhed jeg fremlægger, men muligheder, hvori du selv har valg at træffe – ligesom det er helt op til dig, i hvor høj grad du vil følge de spirituelle råd og vejledninger der gives dig.

– Når 30-40 minutter af sessionen er gået, vil jeg åbne op for dine eventuelle specifikke spørgsmål til temaer jeg ikke allerede har været inde omkring, eller hvis du ønsker noget uddybet vedrørende de temaer jeg har berørt.

– Sessionerne foregår i en let og opløftet stemning, hvor jeg gør mit til at du føler dig godt tilpas.

Klik på billedet herunder for at se min 5 minutters video, hvor jeg fortæller hvordan sessionerne foregår, og du kan få en fornemmelse af hvem jeg er. 

Etiske regler: 

– Jeg stiller ikke ind på 3. person med mindre der er givet tilladelse til det. Under en clairvoyance vil jeg stille ind på relationer til dig, og hvad der for dig ligger i denne relation.

– Jeg giver ikke information om fremtidig sygdom, ulykke eller død. Kommer der information af den karakter under en clairvoyance skal du være opmærksom på at det vil handle om ting som er sket i umiddelbar eller fjern fortid.

– Jeg har tavshedpligt, og videreformidler ikke informationer om eller fra dig.